האימפריה הקיריאנית

האימפריה הקיריאנית (The Kieran Empire) נשלטת על ידי ג'ניס ג'נט ( ינט ) המכונה – "הלוויתן הגדול" עקב היקפו העצום. 

בירתה של האימפריה, קיראה , שכנה בעבר על רמה גבוהה, על כן היתה חסינה מפני ההצפה של מכשפות הים. ינט שם לב לפרט זה וסגר את שערי העיר לכל מי שלא היה בידו מספיק כסף לשלם דמי מעבר. אלפים מבני עמו של הקיסר טבעו תך שהם מקללים את שמו. עצמותיהם פזורות לאורך חופיה הסלעיים של קיראה. 

הקיסר עודנו שולט בעיר, למרות מספר נסיונות הפיכה. והוא גם נהנה מפירות מכרות הכלא של הרי קואקר.

האימפריה הקיריאנית

Fifty Fathoms oded_deutch paviad2