Fifty Fathoms

מיומנו של סגן המפקד

מטעם עצמו.

  הקפטן אמר לי שאני הסגן שלו
 הוא היה מאוד מאוד מרוכז כשהוא אמר לי את זה
נכון שהוא היה מרוכז בציצים של אן אבל זה לא מפחית מתחושת האחריות הכבדה שרובצת על כתפי
 אתמול העלתי מיצג מורכב ועמוק ואנשי האי הזה ממש צמאי תרבות ויודעים להעריך אמנות ושילמו לי בעין נדיבה (…גם אלו עם הרטייה שילמו בעין יפה..) ואז היה לי מלא כסף וידעתי שהדבר הכי הגיוני לעשות עם הכסף שלי הוא לתת אותו כדי לתקן את הסירה של כולם. שנשבר לה התורן. אחרי שספינת רפאים עברה דרכה. אחרי שאספנו ניצול מספינה שנהרסה לאחר שתקפו אותה כרישי ענק. אחרי שפיקחתי על עבודות התיקון ועל שאר הצוות (הקפטן ביקש ממני כמה .
רגעים לפני שהוא לקח שוב את אן לחדרו, נראה לי שיש להם נושאי שיחה משותפים רבים)
   יצאנו לים על מנת להגיע לאיש שאולי יודע למה פני הים עולים וזה נמצא בצד אחד אבל הקפטן הפליג לצד השני בדיוק ואני מאמין שזה בזכות העצה החשובה והמועילה שנתתי לגבי הסרת קללות וכישופים, ממש במקרה זה ממש ליד המקום שאן ההיא היתה צריכה להגיע אליו! איזה צירוף מקרים!
בדרך פגשנו אונייה ע נ ק י ת! מי יודע? אולי יום אחד גם אני אהיה מפקד של אונייה גדולה כל כך

Comments

oded_deutch ittaisir

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.